• Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland 

      Larsen, Bjørn Mejdell; Karlsson, Sten (NINA Kortrapport;15, Research report, 2016-04-05)
      Larsen, B.M. & Karlsson, S. 2016. Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. - NINA Kortrapport 15. 20 s. Det ble bare påvist én levende elvemusling i Hogstadåna i 2015. Med en populasjonsstørrelse ...