• Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto 

   Erikstad, Lars; Kaur, Manjot (NINA Kortrapport;62, Research report, 2017)
   Erikstad, L. og Kaur, M. 2017. Kartlegging av naturtyper i by basert på eksisterende data, høydemodeller og ortofoto - NINA Kortrapport 62. 31 s. Gjennom systemet NiN som ble lansert i versjon 2.0 i 2015 er det etablert ...
  • Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse 

   Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars (NINA Kortrapport;51, Research report, 2017)
   Bakkestuen, V. & Erikstad, L. 2017. Truede naturtyper – nytteverdi av GIS-analyse - NINA Kortrapport 51. 16 s. Rapporten beskriver resultater fra et kort forprosjekt hvor hensikten har vært å se på i hvilken grad ...