• Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 

      Wold, Line C. (NINA Kortrapport;63, Research report, 2017)
      Wold, L.C. 2017. Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016 - NINA Kortrapport 63, 21 s. Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i deler av Jutulhogget naturreservat (vest). Det ble utplassert to ...