• Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen 

      Saksgård, Randi (NINA Kortrapport;79, Research report, 2017)
      Saksgård, R. 2017. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen - NINA Kortrapport 79, 15 s. Ungfiskundersøkelser av laks og ørret har vært gjennomført årlig i Suldalslågen siden 1978. Tettheten av årsyngel (0+) av laks har variert ...