Show simple item record

dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.date.accessioned2014-12-02T12:22:16Z
dc.date.accessioned2015-12-29T10:30:44Z
dc.date.available2014-12-02T12:22:16Z
dc.date.available2015-12-29T10:30:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationDervo, B.K. 2014. Fisketuristers forbruk i Hedmark i 2013 - Utprøving av en metode for kartlegging av fiskeres forbruksmønster og informasjonsvaner - NINA Rapport 1021. 27 s + vedlegg.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2631-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2372253
dc.description.abstractDatainnsamlingen ble gjennomført som en åpen nettbasert spørreundersøkelse på Fishspot (www.fishspot.no) sin nettside, rettet mot de som kjøpte fiskekort i Fishspot sitt nettverk. Data-innsamlingen har også bestått av en sammenstilling av solgte fiskekort i Fishspot. Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har det vært ønskelig å teste ut en metode for beregning av fiskernes forbruk i Fishspot, dvs. deres kjøp av fiskekort og ulike andre varer og tjenester ifm. fiske. For det andre har det vært ønskelig å gjøre en beregning av fiskernes forbruk i Fishspot i 2013. Totalt svarte 434 fiskere på spørreundersøkelsen, som er basert på et ikke representativt utvalg. Dataene fra spørreundersøkelsen har, sammen med en fullstendig oversikt over kortsalget til alle fiskekortområdene i Fishspot, dannet grunnlaget for å beregne fiskeinnsats, omsetning av fiskekort og fiskernes totale kjøp av varer og tjenester under fiske i 2013. Også fiskernes bruk av ulike former for informasjon, herunder vurdering av Fishspot sin informasjonstiltak ble kartlagt, likeledes fiskernes vurdering av fisketilbudet. Fiskekortområdene i Fishspot solgte fiskekort for 6,2 millioner kroner i 2013, en økning på 10 prosent fra 2012. Samlet fiskeinnsats for de rundt 18 000 fiskerne i Fishspot ble beregnet til 102 000 døgn hvor tilreisende fiskeres andel av dette var 78 000 døgn. I snitt fisket hver fisker i 6 døgn, mens turen samlet sett varte i 7 døgn. Dette gir til sammen 119 000 overnattingsdøgn. Fiskernes samlede kjøp av varer og tjenester på fisketuren ble beregnet til omkring 100 millioner kroner (både lokale og tilreisende fiskere) i 2013, med et øvre estimat på kr 129 millioner og et nedre estimat på kr 90 millioner. Salget av fiskekort utgjorde seks prosent av dette. I gjennomsnitt var fiskernes forbruk i denne undersøkelsen kr 1 024 pr døgn. Samlet oppga de tilreisende fis-kerne at de kjøpte 45 000 overnattingsdøgn til en verdi av kr ni millioner. Overnatting på cam-pingplass utgjorde 44 prosent (20 000 overnattinger) av dette, leid hytte 55 prosent (25 000 overnattinger) og hotell en prosent (1 000 overnattinger). Tilreisende fiskere i Fishspot hadde også 19 000 overnattinger i egen eller lånt («gratis») fritidsbolig og 11 000 villcampovernattinger. De viktigste informasjonskildene for fiskernes kjennskap til Fishspot sine fisketilbud og beslut-ningen om å reise hit var Fishspot sin nettside og tips fra familie og venner. For utenlandske fiskere var også turistdestinasjonenes nettside viktig. Fiskerne brukte ofte flere kilder for å skaffe informasjon om områdene og fiskemuligheter. Tre av fire fiskere var meget godt eller godt for-nøyd med fisketilbudet i Fishspot og hele 94 prosent sa de ville komme tilbake i 2014 for å fiske. Erfaringene fra denne undersøkelsen viser at fiskekortstatistikk, sammen med en enkel spørre-undersøkelse, kan være en god og rimelig måte å tallfeste effektene av fisketurismen på. Det krever imidlertid at fiskekortdatabasen gir grunnlag for en god og presis tallfesting og segmen-tering av fiskerne og at spørreundersøkelsen kan segmenteres på samme måte og kobles til fiskekortsalget for å korrigere eventuelle skjevheter i utvalg. Hedmark, næringsutvikling, fisketurisme, sportsfiske, friluftsliv, harr, ørret, forbruksmønster, informasjon, Norway, Hedmark county, business development, fishing tourism, angling, recreation, grayling, trout, consumption patterns, informationnb_NO
dc.description.abstractData collection was performed by a quest back internet survey linked to the homepage of Fishspot (www.fishspot.no), and by an summarizing the number and type of fishing licenses sold in the geographical area of Fishspot in 2013. The purpose of this project was to test a method to estimate the total money expenditure by anglers in Fishspot (the purchase of fishing licenses and other goods and services during the fishing activity/trip). In addition, I have tried to estimate the total expenditure by local and non-local anglers in the geographical area of Fishspot (several different landowners and organizations) in 2013. The survey had a total of 434 respondents. Total expenditure was estimated by using data from the survey in combination with the statistics of number and type of fishing licenses sold in the geographical area of Fishspot in 2013. The different areas in Fishpot sold fishing licenses for 6.2 million NOK in 2013. This was an increase of 10 percent compared to 2012. In 2013, the total fishing effort by the c. 18 000 anglers in Fishspot was estimated to 102 000 days (78 000 days by visiting anglers). The average angler spent 6 days fishing and the trip lasted for 7 days, which induced about 119 000 overnight lodging days. The anglers total purchase of goods and services were estimated to 100 million NOK in 2013 (both local and visiting anglers), with a lower and upper estimate of 90 million and 129 million NOK, respectively (purchase of fishing licenses constituted only 6 percent). The average angler spend 1 024 NOK per day (estimate). Non-local anglers bought about 45 000 days of accommodation (9 million NOK). Accommodation at camping grounds, holiday cottages and hotels constituted 44, 55 and 1 percent, respectively. In addition, non-local anglers had 19 000 overnight lodgings in holiday houses as freeholders or for free (borrowed from friends or family), and 11 000 unspecified night stops (in the car, tent etc.). The most important information source to the angler’s knowledge about Fishspot was the homepage of Fishspot and advices by family and friends. The homepages of the tourist destinations were also important for foreign anglers. It was also quite common to use a variety of information sources. Three out of four angels answered that they were satisfied or very satisfied with the quality of the angling in Fishspot, and 94 % answered that they will return in 2014. In conclusion, this project has shown that the fishing license statistics combined with a simple survey appears as a suitablemethod to estimate and monitor the local and regional economic spin-off effects of fishing tourism. However, an important assumption is that the fishing license statistics provide a sufficiently precise quantification to segment the anglers, and that the survey is representative for different segments of anglers.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1021
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1021.pdf
dc.subjectHedmarknb_NO
dc.subjectnæringsutviklingnb_NO
dc.subjectfisketurismenb_NO
dc.subjectsportsfiskenb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectharrnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectforbruksmønsternb_NO
dc.subjectinformasjonnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectHedmark countynb_NO
dc.subjectbusiness developmentnb_NO
dc.subjectfishing tourismnb_NO
dc.subjectanglingnb_NO
dc.subjectrecreationnb_NO
dc.subjectgraylingnb_NO
dc.subjecttroutnb_NO
dc.subjectconsumptions patternsnb_NO
dc.subjectinformationnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleFisketuristers forbruk i Hedmark i 2013 - Utprøving av en metode for kartlegging av fiskeres forbruksmønster og informasjonsvanernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T12:22:16Z
dc.source.pagenumber27 s. + vedleggnb_NO
dc.identifier.cristin1113348
dc.relation.projectAndre: Nasjonalt nettverk for fisketurisme og Fishspotnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record