Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBarton, David Nicholas
dc.contributor.authorVågnes Traaholt, Nora
dc.contributor.authorBlumentrath, Stefan
dc.contributor.authorReinvang, Rasmus
dc.date.accessioned2015-05-04T12:33:33Z
dc.date.accessioned2015-12-26T12:51:23Z
dc.date.available2015-05-04T12:33:33Z
dc.date.available2015-12-26T12:51:23Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBarton, D.N., Vågnes Traaholt, N. Blumentrath, S. & Reinvang, R. 2015. Naturen i Oslo er verdt milliarder. Verdsetting av urbane økosystemtjenester fra grønnstruktur. - NINA Rapport 1113. 21 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2735-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371359
dc.description.abstractmosaikk av grønne parker, frodige bakgårder, kolonihager, urbane skoger, våtmarker, bekker, lver, innsjøer, gamle trær, kystlinje, fjord og øyer, som bidrar til innbyggernes livskvalitet ved å i mulighet for rekreasjon, læring og andre opplevelser. I tillegg til dette utgjør urbane økosyste- mene viktige leveområder for det rike biologiske mangfoldet vi finner i Oslo og bidrar til å regulere aturlige prosesser i byen. Tap av grønnstruktur og reduksjon av økosystemtjenestene de leve- er vil kunne medføre betydelige kostnader, for eksempel som følge av redusert evne til flom- emping eller i form av redusert livskvalitet og dårligere helse for innbyggerne. I tillegg reduseres yens attraktivitet for næringsliv og turisme. Økonomisk verdsetting av urbane økosystemtjenester. Urbane økosystemtjenester kommer n stor befolkning til gode og flere bystudier viser at de kan ha økonomiske verdier i milliardklas- en. For å kunne gjøre et raskt anslag av den økonomiske betydningen av grønnstruktur må man velge økosystemtjenester som relativt lett kan kvantifiseres, samtidig som de representerer verdier for mange på tvers av byen. Økonomiske verdsettingsstudier viser at regulerende øko- ystemtjenester som flomdemping, og støttende økosystemtjenester som leveområde for dyr krever inngående studier. Fritidsbruk kan være lettere å anslå samtidig som studier viser at re- kreasjon ofte er den dominerende verdien for bybefolkningen; gjennom daglige opplevelsesver- ier og mer langsiktig allmenn psykisk og fysisk helse. Denne rapporten er i hovedsak en verdioverføringsstudie. Verdioverføring er nødvendig om øko- omisk verdsetting av økosystemtjenester skal gjennomføres når man ikke har tid eller ressurser il ny datainnsamling. Med eksemplene for Oslo i denne rapporten har vi ønsket å se hvor langt vi kunne komme ved å bruke forholdsvis enkel metoder som ikke krever nye undersøkelser, for å vise at verdsetting kan gjøres med relativt enkle grep og gi verdifull informasjon til arbeid med g debatt om byutvikling. Verdien av erstatningsansvar for bytrær. Det finnes 0,7-1,2 millioner bytrær med høyde over 5 meter i Oslos byggesone. Hver Osloborger deler altså byrommet med 1-2 store trær. Oslo Kommune krever at skade på bytrær eid av det offentlige erstattes etter en bestemt takstmodell om tar høyde for treets tilstand og stedsspesifikke kvaliteter, deriblant økosystemtjenester. akstmodellen viser at Oslo kommune har satt en gjennomsnittsverdi på ca. 40 000 kroner på ytrærne på offentlig grunn. Vi har anvendt takstmodellen på alle bytrær (både på privat og of- entlig grunn) i byggesonen for å anslå den samlede verdien av disse bytrærne. Samlet erstat- ingsansvar for alle store bytrær i byggesonen blir da på mellom 28 og 42 milliarder kroner (av- engig av antall og kvaliteten på bytrærne). Dette tallet utgjør en kapitalverdi (altså ikke per år). Norge, Oslo, urbane økosystemtjenester, grønnstruktur, Økonomisk verdsetting, Urban ecosystem services, Blue-green infrastructure, economic valuation, Norway, Oslonb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1113
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1113.pdf
dc.subjectNorge, Oslonb_NO
dc.subjecturbane økosystemtjenesternb_NO
dc.subjectgrønnstrukturnb_NO
dc.subjectøkonomisk verdsettingnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjecturban ecosystem servicesnb_NO
dc.subjectblue-green infrastructurenb_NO
dc.subjecteconomic valuationnb_NO
dc.titleNaturen i Oslo er verdt milliarder. Verdsetting av urbane økosystemtjenester fra grønnstrukturnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-04T12:33:33Z
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239999
dc.relation.projectAndre: OpenNESS EU FP7 og Norges Forskningsråd, Vista Analyse A/Snb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel