Show simple item record

dc.contributor.authorLodberg-Holm, Hanna Kavli
dc.contributor.authorGelink, Henriette Wathne
dc.contributor.authorKrange, Olve
dc.date.accessioned2015-10-13T08:15:12Z
dc.date.accessioned2015-12-26T09:44:09Z
dc.date.available2015-10-13T08:15:12Z
dc.date.available2015-12-26T09:44:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLodberg-Holm, H. K., Gelink, H. W. & Krange, O. 2015. Frilutslivet og ulven. Markabrukeres meninger om ulvene i Østmarka. - NINA-rapport 1192. 42 s.nb_NO
dc.identifier.isbn9788242628206
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371347
dc.description.abstractDette er den andre rapporten fra prosjektet «Vill ulv i urban skog» som handler om hvordan brukere av Østmarka ser på ulveflokken som har slått seg ned der. Målsettingen har i bred forstand vært å studere hva folk som bruker marka, mener om ulven; hvilken kunnskap de har, meningsnyanser og meningsammenhenger. Og å vurdere i hvilken grad ulvene påvirker infor-mantenes friluftsliv i dette populære friluftsområdet. Rapporten er basert på kvalitative intervjuer av 48 informanter som bedriver ulike friluftsaktiviteter i Østmarka, og er delt i to deler. Den første delen omhandler informantenes bruk av marka, kunnskap om ulvene, ulvenes plass i marka og hvordan ulvene fremstilles i media, historier og rykter. Del to beskriver informantenes oppfatning av ulvekonflikter, deres meninger om opphavet til slike konflikter og oppfatninger av hvordan ulvekonflikter bør håndteres. Østmarka ligger i Akershus fylke og omfatter kommunene Oslo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk og Ski. Marka byr på varierte naturopplevelser og friluftsaktiviteter året rundt og er et svært po-pulært friluftsområde med mer enn 110 000 friluftslivsutøvere årlig. I 2012 slo et ulvepar seg ned i Østmarka og har siden reprodusert og dannet en ulveflokk. Informantene i undersøkelsen er regelmessige brukere av Østmarka og alle uttrykker at marka er svært viktig for dem. De bruker marka på måter som både engasjerer dem og gir dem ulik kunnskap om naturen. Basert på dette kan informantene deles inn i to grupper; hardcore-friluftsliv og friluftsliv-light. Informanter blant begge friluftslivsgruppene uttrykker et positivt syn på ulv ut fra en opplevelse om at ulvene hører til i naturen og har rett til å være i Østmarka. Blant hardcore-friluftsliv argumenteres det likevel med at Østmarka er økologisk uegnet for ulv på grunn av den begrensede størrelsen og reduserte bestander av hjortevilt. De deler en oppfatning om at ulvene snart vil vandre ut av området, men er i prinsippet ikke negative til ulv til tross for potensiell negativ innvirkning på deres eget friluftsliv. Friluftsliv-light mener i større grad at Østmarka er velegnet økologisk sett siden ulvene allerede har etablert seg, og forventer derfor at ulvene blir værende. Mange av disse informantene synes ulvene er et spennende og eksotisk innslag i marka, og at ulvene ikke påvirker deres eget friluftsliv i særlig grad. Noen av friluftsliv-light informantene opplever likevel Østmarka som uegnet basert på en menneskesentrert argumentasjon der området først og fremst er et friluftsområde, og ulvene kan komme i konflikt med friluftsliv og husdyrhold i marka. Informantene vi kaller hardcore-friluftsliv har gjerne mye kunnskap om ulvene og produserer selv kunnskap ved å observere spor av ulvene i Østmarka. Noen av disse markabrukerne er skeptiske til kunnskap presentert av både forskere og historier fortalt av andre markabrukere. Friluftsliv-light har typisk langt mindre kunnskap om ulvene, og flere har en holdning om at dette ikke angår dem i særlig grad. De har likevel i større grad tillit til kunnskap presentert fra offisielt hold, og til en viss grad også tillit til historier som blir fortalt av andre markabrukere. Selv om media er en av hovedkildene til informasjon om ulvene blant friluftsliv-light gruppen, blir media også kritisert av begge grupper for å fremstille ulvedebatten i Norge som svært polarisert og konfliktfylt. Østmarka, ulv, friluftsliv, meninger, kvalitative intervjuer, wolves, outdoor recreation, opinions, qualitative interviewsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1192
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1192.pdf
dc.subjectØstmarkanb_NO
dc.subjectulvnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectmeningernb_NO
dc.subjectkvalitative intervjuernb_NO
dc.subjectwolvesnb_NO
dc.subjectoutdoor recreationnb_NO
dc.subjectopinionsnb_NO
dc.subjectqualitative interviewsnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleFriluftslivet og ulven. Markabrukeres meninger om ulvene i Østmarkanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-13T08:15:12Z
dc.source.pagenumber42 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1280182
dc.relation.projectAndre: Miljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2272]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record