Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkogen, Ketil
dc.contributor.authorKrange, Olve
dc.date.accessioned2014-12-04T13:13:15Z
dc.date.accessioned2015-12-23T13:48:06Z
dc.date.available2014-12-04T13:13:15Z
dc.date.available2015-12-23T13:48:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSkogen, Ketil og Olve Krange. 2013. Ulven i Østmarka. En velkommen innflytter? - NINA Rapport 979. 17 s, 2013nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2588-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371326
dc.description.abstractFor å undersøke hva folk som bor nær Østmarka (skogområdet mellom Oslo og Øyeren) mener om at ulven har etablert seg der, har NINA foretatt en undersøkelse blant 900 per-soner i oslobydelene Alna og Østensjø, som ligger inntil Østmarka, og 500 personer i kommunene Enebakk og Rælingen, som ligger på den andre siden. Blant folk som bor rundt Østmarka, er det flere tilhengere enn motstandere av å ha ulv i marka. Oppslutningen om ulven er større i de to oslobydelene enn i Enebakk og Rælingen: I osloutvalget er 60 prosent fornøyd med å ha ulven der, 17 prosent er nøytrale og 21 pro-sent liker det ikke. I Enebakk/Rælingen er det 45 prosent som liker at ulven er tilbake, 15 prosent er nøytrale og 40 prosent er misfornøyd med ulvesituasjonen. I begge områder er det flere som mener at ulven beriker naturen enn som mener at den ikke gjør det, og det er flere som ønsker at ulveparet skal få valper enn som ikke ønsker det. Også her er oslofolk gjennomgående mest positive. Meningene er mer polarisert i Enebakk og Rælingen enn i Alna og Østensjø. I Oslo-bydelene utgjør motstanderne en klar minoritet, mens de i Enebakk og Rælingen er nesten like mange som tilhengerne. Samtidig later det til at flere i Enebakk og Rælingen enn i oslobydelene er opptatt av ulvespørsmålet. De er mer interessert i å skaffe seg informa-sjon om ulven, og deltar oftere i samtaler om den. Det vi ser her, er en komprimert utgave av forskjellene mellom urbane og rurale områder som er funnet i landsdekkende undersøkelser. Det er flere som er positive til ulven i urba-ne områder, men også på bygda er det ganske mange som ikke har noe i mot den. Og ul-ven er et mer sentralt tema for folk i distriktene enn for de fleste byfolk. Men selv om det er sterk støtte for å ha ulv i Østmarka, er det mange som helst ikke vil treffe på ulven (37 prosent i Enebakk/Rælingen og 32 prosent i osloutvalget). Det prinsi-pielle synet at ulven hører hjemme i marka, fører ikke nødvendigvis til at folk også ønsker å møte den.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;979
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/979.pdf
dc.subjectOslonb_NO
dc.subjectEnebakknb_NO
dc.subjectRælingennb_NO
dc.subjectØstmarkanb_NO
dc.subjectulvnb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleUlven i Østmarka. En velkommen innflytter?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:13:15Z
dc.source.pagenumber17 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1048579
dc.relation.projectMiljødirektoratet og Rovviltnemnda i Region 4.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel