Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2015-12-11T10:01:16Z
dc.date.accessioned2015-12-14T11:50:10Z
dc.date.available2015-12-11T10:01:16Z
dc.date.available2015-12-14T11:50:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-426-2830-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367622
dc.description.abstractDet ble funnet tre årsklasser med unge muslinger (4-6 år gamle) i Hammerbekken i august 2015. Dette samsvarte med at det ble satt ut ørretunger infisert med muslinglarver i 2008-2010. Bestanden av elvemusling var sterkt truet i Hammerbekken, og antall gjenværende muslinger var utfra undersøkelser i 2008-2010 anslagsvis mindre enn 30 individer til sammen. I 2015 ble det bare gjenfunnet 20 av disse muslingene. Elvemuslingen har et obligatorisk parasittisk larve-stadium på gjellene til laks eller ørret. I et forsøk på å bevare og styrke bestanden av elvemusling i Hammerbekken ble dette utnyttet, og merkede ørretunger som på forhånd var infisert med muslinglarver på gjellene ble satt ut, første gang høsten 2008. Fangst av ørretunger våren 2009 viste at en stor andel av de utsatte ørretungene hadde beholdt et stort antall av muslinglarvene på gjellene. Resultatet fra det første året virket derfor lovende, og forsøket ble utvidet med nye utsettinger av ørretunger i Hammerbekken høsten 2009 og 2010. I vassdrag med elvemusling er det foreslått at tilførselen av næringsstoff i gjennomsnitt ikke må overstige 10 μg/l total fosfor og 125 μg/l nitrat. Samtidig må fargetallet under vårflommen være mindre enn 80 mg Pt/l og turbiditeten lavere enn 1 (0,5-1,0) FNU. Alle disse kriteriene var oppfylt i Hammerbekken. Oksygeninnhold i grusen var dessuten høyt, og oppvekstforholdene for de små muslingene som skal leve nedgravd i de første leveårene, syntes derfor å være tilfredsstillende. Forutsetningene for å lykkes med reetablering av elvemusling i Hammerbekken lå derfor til rette. For å overvåke og evaluere det treårige reetableringsprosjektet som ble gjennomført i 2008-2010 ble det gjort en kartlegging av tilstanden i Hammerbekken i 2015. For å påvise unge muslinger ble det gravd i den øvre delen av substratet der de små muslingene forventes å holde seg skjult. Dette arbeidet bekreftet at det nå faktisk har etablert seg en ny generasjon muslinger i Hammer-bekken. Fire, fem og seks år gamle individer ble funnet nedgravd i grusen på tre av de ni stasjo-nene som ble undersøkt. Av de 28 muslingene som ble funnet stammet mest sannsynlig 24 av dem (86 %) fra fiskeutsettingen i 2009. Basert på lengdefordelingen ble det antatt at de to andre årsklassene var representert med to individer hver (7 %). Det ble estimert at nær nitti tusen ferdig utviklede muslinglarver kan ha sluppet seg fra gjellene til ørretungene som ble satt ut i Hammerbekken. Det var imidlertid store forskjeller mellom de tre ulike årene. Åtti prosent kom fra utsettingen av ørret høsten 2009, mens utsettingene i 2008 og 2010 bidro med henholdsvis 18 og 2 %. Denne relative fordelingen stemmer godt overens med det som faktisk ble gjenfunnet i 2015. elvemusling, reetablering, tiltaksovervåking, Hammerbekken, Trondheim, Freshwater pearl mussel – reestablishment – monitoring – Brook Hammerbekkennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1201
dc.subjectelvemuslingnb_NO
dc.subjectreetableringnb_NO
dc.subjecttiltaksovervåkingnb_NO
dc.subjectHammerbekken, Trondheimnb_NO
dc.subjectfreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectreestablishmentnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectBrook Hammerbekkennb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleReetablering av elvemusling i Hammerbekken Trondheim kommune. Resultater fra tiltaksovervåking i 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-12-11T10:01:16Z
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1298079
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Sør-Trøndelagnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record