Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCertain, Gregoire
dc.contributor.authorKvaløy, Pål
dc.contributor.authorLárusson, Kári Fannar
dc.contributor.authorHelgason, Hólmgrímur
dc.contributor.authorBarry, Tom
dc.contributor.authorNybø, Signe
dc.contributor.authorSæther, Stein Are
dc.date.accessioned2015-12-01T11:34:15Z
dc.date.available2015-12-01T11:34:15Z
dc.date.issued2015-03
dc.identifier.citationCertain, G., Kvaløy, P., Lárusson, K. F., Helgason, H., Barry, T., Nybø, S., Sæther, S. A. 2015. The Arctic Nature Index (ANI). Challenges and opportunities - NINA Report 1142, 37 pp.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426- 2764-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2366391
dc.description.abstractThis report summarizes the results of two joint pilot projects conducted by the Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), the biodiversity working group of the Arctic Council and the Norwegian Environment Agency (NEA), concerning the implementation of the Nature Index (NI) framework in Svalbard and the circumpolar Arctic. The aims of these two pilot projects were to (1) investigate the possibility of establishing the NI in the Arctic; (2) transfer competence to the CAFF secretariat to manage such implementation; and (3) establish a pilot website to test the NI-framework. This report discuss choices regarding area divisions, major ecosystems and indicators for the implementation of the Nature Index framework in the Arctic. It presents a pilot website designed to test indicators for Arctic areas. Basic spatial units have been selected and implemented in the pilot web-site for the Barents Sea, Iceland and Svalbard. For all areas, both marine and terrestrial, basic spatial units must be agreed upon before implementation in the website. Testing the website and methodology is only possible when basic spatial units are defined. Successful implementation of a useful Arctic Nature Index (ANI) and in Svalbard will depend upon the quality and extent of included indicator data series; broader inclusion of taxonomic and ecological functions will strengthen its value. We recommend that the already estab-lished expert groups within CAFF and Environmental monitoring of Svalbard and Jan Mayen (MOSJ) should define the indicators and the necessary ecological information. Scientists participating in the project should be in charge of selecting what nature indices are pre-sented, that is, indices presenting the state of biodiversity within a major ecosystem and/or area, or thematic indices on e.g., groups of species. The participating scientists should also be involved in writing reports/ papers based on these results as is the practice in Norway. The purpose of this pilot project is therefore to propose a platform to collect, standardize and present ecological information on these indicators – not to replace an already existing pro-cessnb_NO
dc.description.abstractDenne rapporten oppsummerer resultatet av to utviklingsprosjekt satt i gang av Arktisk Råds arbeidsgruppe Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) og Miljødirektoratet. Målet med pilotprosjektene var (1) å vurdere om Naturindeksens rammeverk og database kan benyttes i Arktis inkludert Svalbard (2) å overføre kompetanse til CAFF-sekretariatet til å administrere en slik gjennomføring (3) etablere en webbasert database som kan benyttes i et eventuelt pilotprosjekt i Arktis. Denne rapporten diskuterer områdeinndeling, inndeling i store økosystemer og potensielle indikatorer som må på plass for å teste ut implementering. Minste arealenheter har blssitt definert for Barentshavet, Island og Svalbard. For ale områ-der, både marine og terrestriske, må minste arealenheter bli diskutert og avgjort i relevante fôra og deretter implementert i nettstedet før rammeverket kan testes ut. Praktisk testing av den web-baserte databasen er bare mulig når minste arealenheter er definert. En vellykket utvikling av en Arktis Naturindeks og for Svalbard vil avhenge av kvaliteten og omfanget av de indikator-dataserier som indeksen bygger på. Et bredere utvalg av taksono-miske grupper og økologiske funksjoner vil styrke verdien av en slik indeks. Vi anbefaler videre at allerede eksisterende ekspertgrupper i CAFF og MOSJ skal definere indikatorer og nødvendig økologisk informasjon. Videre anbefaler vi at forskere som deltar i prosjektet skal være ansvarlig for å velge hvilke temaindekser og naturindekser for økosystemer og områder som bør presenteres. Deltagende forskere bør også være involvert i å skrive rap-porter / artikler basert på disse resultatene, slik det gjøres i Norge Formålet med pilotprosjektet er dermed å legge til rette en plattform for å samle inn, stan-dardisere og presentere økologisk informasjon på en oversiktlig og lettfattelig måte. Formå-let med prosjektet er ikke å erstatte eksisterende prosesser.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1142
dc.subjectArcticnb_NO
dc.subjectSvalbardnb_NO
dc.subjectCAFFnb_NO
dc.subjectbiodiversitynb_NO
dc.subjectcomposite biodiversity indexnb_NO
dc.subjectArktisnb_NO
dc.subjectbiodiversitetnb_NO
dc.titleThe Arctic Nature Index (ANI). Challenges and Opportunitiesnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber37 pp.nb_NO
dc.description.localcode© Norwegian Institute for Nature Research The publication may be freely cited where the source is acknowledgednb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2273]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel