Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorBrainerd, Scott Michael
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorBerntsen, Finn Erik Harald
dc.contributor.authorBjørnes, Even
dc.contributor.authorKvam, Tor
dc.contributor.authorNilsen, Erlend Birkeland
dc.contributor.authorPedersen, Paul Harald
dc.contributor.authorStokke, Sigbjørn
dc.contributor.authorSørensen, Ole Jakob
dc.contributor.authorSwenson, Jon
dc.date.accessioned2015-05-11T06:53:35Z
dc.date.accessioned2015-11-17T13:53:20Z
dc.date.available2015-05-11T06:53:35Z
dc.date.available2015-11-17T13:53:20Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationNygård, T., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Berntsen, F., Bjørnes, E., Kvam, T., Nilsen, E.B., Pedersen, P.H., Stokke, S., Sørensen, O.J. & Swenson, J.E. 2009. Bjørn i Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 472. 60 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2042-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360549
dc.description.abstractAtten brunbjørner (åtte binner og ti hannbjørner) ble fanget i prosjektperioden 1993-2002. Alle binnene og åtte hanner ble radiomerket med VHF-halsbåndsendere For sju binner og fem hannbjørner ble det innsamlet peiledata over mer enn ett år, og disse ble brukt til å beregne størrelsen på leveområder. De ble peilet fra bakken og fly i grensetraktene mellom Snåsa og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag fylke og Åre, Krokom og Strömsund kommuner i Jämtlands län. Mesteparten av området er halvåpent fjellterreng, med grandominert blandingsskog som har innslag av bjørk og furu i dalene. I motsetning til i Sverige, er utmarksbeite med sau om sommeren vanlig på norsk side. Basert på de radiomerka individene var forventa levealder for binner 7 år. Hvis en holder en over 25 år gammel hannbjørn utenfor, var forventa levealder til hannene 6 år. Det ble skutt ti bjørner i Nord-Trøndelag i prosjektperioden, hvorav tre binner. Radiopeilingene av bjørn ga fra ett til sju års data (N = 2064 posisjoner) for de enkelte bjørneindividene. Leveområdene til bjørnene ble beregnet ved å bruke 95% minimum konvekse polygoner (95% MCP) basert på en posisjon pr. 100 timer. Målt på årsbasis var den gjennomsnittlige størrelsen på hannbjørnenes leveområder 1017 km² (fra 518 km² til 1530 km²), mens binnenes var 336 km² (fra 119 km² til 582 km²). Unge hannbjørner hadde de største leveområdene. Det var ingen forskjell i størrelsen på leveområde mellom binner med og uten unger. Bjørnedrept sau ble påvist helt opptil 120 km fra området med ynglende binner. Dette antas å skyldes streifende hannbjørner. Vandringshastigheter på opptil 11 km i timen ble påvist, både for binner og hannbjørner. Binner uten unger forflyttet seg gjennomsnittlig raskere enn binner med unger. Hannbjørner forflyttet seg raskere enn binner, og unge hannbjørner hadde de aller raskeste forflyningshastighetene. Forflytningsavstander på opptil 9 mil i løpet av 100 timer ble påvist hos hanner. Forflytningshastighetene var høyest fra mai til juli. Dette faller sammen i tid med både bjørnens brunst og utvandring og saueslipp på norsk side. Unntaket var binner i følge med sine unger, som forflytta seg lite gjennom hele sesongen. Skremmingen av Arvasslibinna, en binne som oppholdt seg nært folk sommeren 2001, førte til økte forflytningshastigheter, men hun kom stadig tilbake etter skemming. Antall sau drept av bjørn i Lierne har ikke gått ned i takt med reduksjonen av antall sau på beite i perioden, og det prosentvise tapet av det totale slippet har derfor gått opp. brunbjørn, Nord-Trøndelag, leveområde, radiomerking, spredning, vandringer, dødelighet, predasjon, sau, tiltak, brown bear, Nord-Trøndelag, Norway, home range, dispersal, movements, mortality, predation, sheep, managementnb_NO
dc.description.abstractEight female and ten brown bears (Ursus arctos) were captured during the 1993-2002 project period. All of the females and eight of the males were radio-tagged with VHF radio-collars. Seven females and five males gave radio-position data for periods > 1 year to calculatie home range sizes. We tracked the bears from the ground and air in the boundary areas between North Trøndelag county, Norway and Jämtland county, Sweden. The terrain is mountainous, with spruce-dominated forest mixed with birch and Scots pine. Free-ranging sheep were grazed on on the open range in Norway but were absent in Sweden during the study. The life expectancy was seven years for females and six for males (excluding a male over 25 years old). Three female bears and six males were shot in the area during the project period. Total home range size (95% Minimum Convex Polygon) was greater for males (average 1017 km², range 518-1530 km²) than for females (average 336 km², range 119-582 km²), based on of one position per 100 hrs. Young males used the largest areas. There was no difference in home range size of female with or without cubs. Sheep were killed by bears in areas up to 120 km from denning females, and was therefore believed to be caused by dispersing young males. Male bears travelled up to 90 km between consecutive locations in < 100 at speeds of up to 11 km/h, based on the time elapsed between two successive positions. Females without cubs moved more quickly than those with cubs. Males moved faster than females, and young males moved faster than any other group. Movement rate was highest during May-July, which coincides with the time of the bear’s oestrus and dispersal, and sheep release in Norway. However, females with cubs moved very little during the whole season. Hazing of the “Arvassli” female in 2001 may have been responsible for the increase in movement speed compared to other years. The number of sheep killed by bears in the area did not decline with the recent reduction in the number of sheep released in the area. On the contrary, there was a negative correlation between the percentage of sheep killed and the number released on open range.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;472
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/472.pdf
dc.subjectBrunbjørnnb_NO
dc.subjectNord-Trøndelagnb_NO
dc.subjectleveområdenb_NO
dc.subjectradiomerkingnb_NO
dc.subjectspredningnb_NO
dc.subjectvandringernb_NO
dc.subjectdødelighetnb_NO
dc.subjectpredasjonnb_NO
dc.subjectsaunb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.subjectbrown bearnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjecthome rangenb_NO
dc.subjectdispersalnb_NO
dc.subjectmovementsnb_NO
dc.subjectmortalitynb_NO
dc.subjectpredationnb_NO
dc.subjectsheepnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleBjørn i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T06:53:35Z
dc.source.pagenumber60 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239830
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel