Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2015-10-22T10:32:51Z
dc.date.accessioned2015-11-03T12:07:01Z
dc.date.available2015-10-22T10:32:51Z
dc.date.available2015-11-03T12:07:01Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationAndersen, R. & Brøseth, H. 2006. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2006. - NINA Rapport 183. 19 s.nb_NO
dc.identifier.isbn82-426-1741-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359109
dc.description.abstractI år ble det påvist 57 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2005 er dette en reduksjon på 5 ynglinger på landsbasis, men allikevel 10 ynglinger flere enn i 2004. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger siste tre år så er det en økning fra 330 dyr i 2005 til 354 i 2006. Alle rovviltregionene med fastsatt nasjonalt bestandsmål på antall ynglinger av jerv ligger nå over bestandsmålet. I Nord Norge er det en nedgang fra 44 ynglinger i 2005 til 36 ynglinger i 2006. I år er nedgangen spesielt stor i Finnmark (fra 10 til 4 ynglinger) mens det for øvrige fylker er kun mindre endringer. Bestandsestimatene basert på antall ynglinger de tre siste årene for rovviltregion 8 indikerer imidlertid en bestandsøkning på 10-20 dyr i forhold til forrige tre års periode. For rovviltregion 7 er det en tilnærmet stabil bestand, mens det for rovviltregion 6 er en svak nedgang i perioden 2004-2006. Det ble registrert 21 ynglinger i Sør-Norge i år. Dette er noe flere enn det antallet man registrerte i Sør-Norge i fjor og i 2003, men en del færre enn toppåret i 2004 hvor det ble registrert 26 ynglinger. Bestandsestimatene basert på antall ynglinger de tre siste årene, er for rovviltregion 1 stabilt mens det er en økning på 5-15 dyr i rovviltregionene 3 og 5. Jerv, Gulo gulo, yngleregistrering, overvåking, nasjonalt overvåkingsprogram,bestandsutvikling,wolverine, monitoring, reproductions, population sizenb_NO
dc.description.abstractI år ble det påvist 57 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2005 er dette en reduksjon på 5 ynglinger på landsbasis, men allikevel 10 ynglinger flere enn i 2004. Ser vi på det nasjonale bestandsestimatet basert på minimum antall ynglinger siste tre år så er det en økning fra 330 dyr i 2005 til 354 i 2006. Alle rovviltregi onene med fastsatt nasjonalt bestandsmål på antall ynglinger av jerv ligger nå over bestandsmålet. I Nord Norge er det en nedgang fra 44 ynglinger i 2005 til 36 ynglinger i 2006. I år er nedgangen spesielt stor i Finnmark (fra 10 til 4 ynglinger) mens det for øvrige fylker er kun mindre endringer. Bestandsestimatene basert på antall ynglinger de tre siste årene for rovviltregion 8 indikerer imidlertid en bestandsøkning på 10-20 dyr i forhold til forrige tre års periode. For rovviltregion 7 er det en tilnærmet stabil bestand, mens det for rovviltregion 6 er en svak nedgang i perioden 2004-2006. Det ble registrert 21 ynglinger i Sør-Norge i år. Dette er noe flere enn det antallet man registrerte i Sør-Norge i fjor og i 2003, men en del færre enn toppåret i 2004 hvor det ble registrert 26 ynglinger. Bestandsestimatene basert på antall ynglinger de tre siste årene, er for rovviltregion 1 stabilt mens det er en økning på 5-15 dyr i rovviltregionene 3 og 5.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;183
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2006/183.pdf
dc.subjectjervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectYngleregistreringnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectReproductionsnb_NO
dc.subjectPopulation sizenb_NO
dc.titleYngleregistreringer av jerv i Norge i 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-22T10:32:51Z
dc.source.pagenumber19 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1282669
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel