Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.date.accessioned2015-10-20T08:28:33Z
dc.date.accessioned2015-11-03T11:57:14Z
dc.date.available2015-10-20T08:28:33Z
dc.date.available2015-11-03T11:57:14Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationBrøseth, H. & Andersen, R. 2007. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2007. - NINA Rapport 295. 20 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1857-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359096
dc.description.abstractI år ble det påvist 51 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Sammenlignet med 2006 er det en reduksjon på seks ynglinger på landsbasis. Ser vi på det nasjonale bestandses-timatet basert på minimum antall ynglinger i de tre siste år så er det en liten økning fra 354 voksendyr i 2006 til 362 i 2007. Alle rovviltregionene ligger over det nasjonale bestandsmålet for regionen i forhold til antall ynglinger av jerv. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 5 og 7 vi ser de største endringene sammenlignet med fjoråret. I begge disse regionene er det en 50-60% re-duksjon i antall ynglinger sammenlignet med 2006. I de andre regionene er antallet ynglinger uendret eller det er en liten økning i forhold til i fjor. Bestandsestimatene for region 5 og 7 viser en reduksjon på 5-15 voksne individer sammenlig-net med estimatet basert på antall ynglinger i perioden 2004-2006. Bestandsestimatet basert på antall ynglinger de tre siste årene for region 8 indikerer en bestandsøkning på 20-25 dyr i denne regionen. Det ble registrert 16 ynglinger i Sør-Norge i år. Dette er fem ynglinger mindre enn det man re-gistrerte i Sør-Norge i fjor og 10 færre enn toppåret i 2004 hvor det ble registrert 26 ynglinger. Det er en synkende tendens i antallet ynglinger i Sør-Norge de fire siste årene. Jerv, Gulo gulo, yngleregistrering, overvåking, nasjonalt overvåkingsprogram,bestandsutvikling,wolverine, monitoring, reproductions, population sizenb_NO
dc.description.abstractA total of 51 wolverine reproductions were found in Norway in 2007. This is six reproductions less than last year on a national basis. The population estimate, based on the minimum number of reproductions over the last three years, indicates a small increase from 354 animals in 2006 to 362 animals in 2007. All carnivore regions with national population level goals for wolverine reproductions have now exceeded these goals. The development in the number of reproductions within the different carnivore regions show that the changes have been most pronounced in carnivore region 5 and 7 compared to last year. In carnivore region 5 and 7 there was a 50-60% decrease in registered reproductions compared to last year. The other carnivore regions had stable or slightly increasing numbers of reproductions compared to 2006. The population estimates in carnivore region 5 and 7 show a reduction of 5-15 adult individuals compared to the estimate based on reproductions in 2004-2006. The population estimate for region 8 indicated an increase of 20-25 adult animals. A total of 16 reproductions were found in the southern parts of Norway this year. This is five less than last year and 10 less than the 26 found in 2004. There is a declining trend in reproductions in the southern parts of Norway from 2004 to 2007.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;295
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/295.pdf
dc.subjectJervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectYngleregistreringnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectReproductionsnb_NO
dc.subjectPopulation sizenb_NO
dc.titleYngleregistreringer av jerv i Norge i 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-20T08:28:33Z
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1281865
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record