Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Jens
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2015-10-19T11:49:01Z
dc.date.accessioned2015-10-30T12:54:28Z
dc.date.available2015-10-19T11:49:01Z
dc.date.available2015-10-30T12:54:28Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPersson, J. & Brøseth, H. 2011. Järv i Skandinavien – status och utbredning 1996 - 2010. – NINA Rapport 732. 39 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2319-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358770
dc.description.abstractDen skandinaviska järvpopulationen har sin huvudsakliga utbredning i de gemensamma skandinaviska fjällen och fjällnära skogarna. I Sverige har järvpopulationen sin huvudsakliga utbredning inom renskötselområdet från Treriksröset ner till nordvästra Dalarna. Generellt blir populationen glesare från norr till söder även om tätheten varierar lokalt. De senaste tre åren (2008-2010) var tätheten av föryngringar högst i Norrbottens västra delar ner till södra Västerbotten. Utanför renskötselområdet har järvföryngringar registrerats i skogslandet kring gränsen mellan Gävleborgs och Västernorrlands län. I Norge hänger stora delar av järvens samman med den svenska delen av populationen, dvs. fjällkedjan mellan Norge och Sverige ner till området mellan Hedmark och Dalarna i söder, med kärnområden i Troms och Nordland fylken och glesare utbredning i Finnmark. Dessutom finns järv i centrala och östra delar av södra Norge. Utbredningen av järv i dessa delar hänger delvis ihop med järvstammen i Jämtland och Dalarna. Även om utbredningen av föryngringar tyder på en förhållandevis sammanhängande population visar genetiska analyser att den skandinaviska järvpopulationen kan delas upp i tre delar: 1) En huvudpopulation från sydöstra Norge öster om riksväg 3 i Østerdalen upp till Trondheim, Nord-Trøndelag och Nordland fylken, samt hela den svenska populationen från Dalarna i söder upp till norra Norrbotten, 2) Sydvästra Norge väster om Østerdalen, samt 3) Nord-Norge (Troms och Finnmark). Totalt i Skandinavien registrerades 2008-2010 i genomsnitt 161 föryngringar per år. Dessa fördelade sig på i genomsnitt 104 föryngringar årligen i Sverige och 57 föryngringar i Norge. Detta motsvarar 879-1193 (90 % CI) individer totalt i Skandinavien, och 552-790 (90 % CI) i Sverige samt 308-426 (90 % CI) i Norge. Från 1996 till 2010 har antalet järvföryngringar som registrerats i Sverige ökat med i genomsnitt 3,8 % per år. I Norge har antalet registrerade föryngringar ökat med i genomsnitt 5,3 % per år under samma period. Den uppskattade populationsstorleken i Skandinavien har ökat med i genomsnitt 4,3 % årligen, från omkring 600 individer 1998 till omkring 1000 individer 2010.nb_NO
dc.description.abstractThe Scandinavian wolverine population is mainly distributed in the mountain area between Sweden and Norway, and in the nearby forest areas. In Sweden the wolverine population is distributed within the reindeer herding area, from Treriksröset to the north-western parts of Dalarna. Generally speaking the population get thinner the further south you go, although there are local variations in density. The last three years (2008-2010) the density of annual reproductions was highest in the western part of Norrbotten to the southern parts of Västerbotten. Outside the reindeer herding area reproductions have also been registered in the forest areas around the border between the Swedish counties of Gävleborg and Västernorrland. A large part of the Norwegian wolverine population is connected with the Swedish population, in the mountain areas between Norway and Sweden. This part of the distribution area stretches down to Hedmark in southern Norway and Dalarnain southern Sweden, with the highest population densities in the counties of Troms and Nordland, and lower densities in Finnmark County. In addition, there are wolverines distributed in the central and eastern parts of southern Norway. This part of the population is connected to the Swedish population in Jämtland and Dalarna. Even if the distribution of reproductions shows a relatively continuous distribution, genetic analysis show that the Scandinavian wolverine population can be divided into three genetic subpopulations: 1) A main population in south-eastern Norway, east of Highway 3 through Østerdalen up to Trondheim, Nord-Trøndelag and Nordland, including the whole Swedish population from Dalarna in the south to the northern parts of Norrbotten, 2) South-western Norway, west of Østerdalen, and 3) Northern Norway (Troms and Finnmark). The average number of annual reproductions from 2008-2010 was 161 in total for Scandinavia. The average number of reproductions in Sweden was 104, while in Norway it was 57. This corresponds to a total population size of 879-1193 (90% CI) adult individuals in Scandinavia, with 552-790 (90 % CI) in Sweden and 308-426 (90 % CI) in Norway. From 1996 to 2010 the number of registered reproductions has increased with 3. 8 % per year. In Norway the annual number of registered reproductions has increased with 5.3 % on an average in the same period. The estimated population size in Scandinavia has had an annual average increase of 4.5 %, from around 600 individuals in 1998 to around 1000 individuals in 2010.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;732
dc.titleJärv i Skandinavien - status och utbredning 1996-2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-19T11:49:01Z
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO
dc.identifier.cristin916074
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record