Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.date.accessioned2014-12-05T11:08:55Z
dc.date.accessioned2015-10-29T09:59:41Z
dc.date.available2014-12-05T11:08:55Z
dc.date.available2015-10-29T09:59:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBrøseth, H. & Tovmo, M. 2013. Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2013. – NINA Rapport 981. 20 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2591-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358479
dc.description.abstractI år ble det påvist 44 dokumenterte eller antatte ynglinger av jerv i Norge. Dette er en markant nedgang i antall ynglinger på 35 % (24 færre ynglinger) i forhold til i fjor. Vi må helt tilbake til i 2002 for å finne et lavere antall påviste ynglinger av jerv på landsbasis. Reduksjon av bestan-den har vært en ønsket utvikling fra forvaltningen side. I år ligger antall påviste ynglinger like i overkant av det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ynglinger. Det nasjonale bestandsesti-matet basert på antall ynglinger i de tre siste år viser at det nå er en bestand på rundt 350 vok-sendyr i Norge. Utviklingen av antall ynglinger i de ulike rovviltregionene viser at det er i region 8 (Troms og Finnmark) vi ser den største endringen. I denne regionen er det en kraftig nedgang på 17 yng-linger sammenlignet med i fjor. De andre regionene har en endring på en til tre ynglinger i for-hold til fjoråret. I år ligger alle rovviltregionene som har et fastsatt nasjonalt bestandsmål for regionen over må-let, bortsett fra region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark).nb_NO
dc.description.abstractA total of 44 wolverine reproductions were found in Norway in 2013. This is a decrease of 24 reproductions (35 %) compared to the previous year. Historically we have to go back to 2002 for a lower number of reproductions in Norway. The reduction is a wanted development from the management level, and in 2013 the number of reproductions is just above the national population goal (39 reproductions). The population estimate, based on the number of reproductions over the last three years, indicates a decrease from 395 animals in 2012 to 350 animals in 2013. The most pronounced changes in the number of reproductions, compared to last year, were found in region 8. This region had a decrease of 17 reproductions compared to the previous year. Only minor changes in the number of reproductions were found in the oth er regions. All carnivore regions with national population level goals for wolverine reproductions have reached or exceeded these goals, except region 7 (Nordland) and region 8 (Troms and Finnmark).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;981
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/981.pdf
dc.subjectJervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectYngleregistreringnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkningsprogramnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectReproductionsnb_NO
dc.subjectPopulation sizenb_NO
dc.titleYngleregistreringer av jerv i Norge i 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T11:08:55Z
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1057413
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel