Show simple item record

dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2015-10-16T11:25:37Z
dc.date.accessioned2015-10-28T13:59:58Z
dc.date.available2015-10-16T11:25:37Z
dc.date.available2015-10-28T13:59:58Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationOdden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2006. Gauperegistrering i utvalgte fylker. - NINA Rapport 167. 23 s.nb_NO
dc.identifier.isbn82-426-1722-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358354
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge ved hjelp av to metoder. Begge metodene er basert på en betydelig innsats av lokal frivillige mannskaper. For det første gjøres det hver år en beregning av minimum antall familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger) på bakgrunn av observasjoner av familiegrupper over hele landet. I tillegg er det i deler av landet opprettet et fast nettverk av takseringslinjer som gåes hver vinter før gaupejakta starter. Utviklingen i gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i porkryssingsfrekvens på linjene (”gaupeindeks”). I første omgang skal systemet med takseringslinjer prøves ut i Nordland sør for Saltfjellet, Nord-Trøndelag, Hedmark, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Denne rapporten gir en oversikt resultatene fra takseringslinjer gått i 2006, og gir i tillegg en oversikt over endringer i sporkryssingsfrekvens i områder der linjer er gått tidligere år. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av takseringen. Statens Naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for kontroll av spor fra familiegrupper av gaupe og alle spor av ulv innmeldt av takseringspersonell. SNO har også ansvar for innlegging av data i Rovbasen. Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er ansvarlig for bearbeiding av data og rapportering. De enkelte fylkeslag/lokallag av NJFF har plassert ut 3-4 takseringslinjer (~3 km lang) per kvadratmil av tilgjengelig gaupehabitat i regionene. Linjene er plassert der man ut fra erfaring lokalt forventer det er størst sjanse for å finne gaupespor. Dette vil ofte si bratte dalsider der gaupene har lett for å legge dagleie, lokale rådyrkonsentrasjoner etc. Linjene gåes en gang hver vinter under gode sporingsforhold i perioden 15. desember til 31. januar. Til sammen er det plassert ut 1889 registreringslinjer på ca 3 km i de syv fylkene. Dette gir en god dekning av registreringslinjer, med en gjennomsnittlig tetthet på 3,6 linjer per 100 km2 med skogkledde områder. NJFF, sentralt, regionalt og lokalt, har gjort et imponerende arbeid i organisering og gjennomføring av registreringen. Vinter 2005/06 ble 1305 (69 %) av takseringslinjene gått. Andelen linjer gått varierte fra 46 % i Oslo & Akershus til 83 % i Hedmark. Det ble funnet spor av gaupe i alle fylker. I Hedmark viser gaupeindeksen en nedgang i antall linjer med kryssende gaupespor fra 2005 til 2006. I de andre fylkene viser gaupeindeksen kun små endringer. Spor av jerv ble funnet Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark. Spor av ulv ble funnet i Hedmark og i Akershus. Det ble ikke funnet spor av ulv utenom tidligere kjente ulverevir.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian national monitoring program for large carnivores uses two methods to monitor the size and trend of lynx populations - both of which depend on a high degree of voluntary labour. The first method collects observations of family groups nationwide, and uses a set of telemetry-derived distance rules to estimate the minimum number of reproductive female lynx that could be responsible for the observations. In addition, in a selection of the major lynx counties, track counts are collected in snow along a network of fixed transects before the annual lynx hunt. This data is used to produce an index of abundance. This report summarises the results of the 2006 survey, and where data from earlier years exist, examines the changes that have occurred. The Norwegian Association of Hunters and Anglers (NJFF) has been delegated the responsibility for conducting the track counts in the field. The State Nature Inspectorate (SNO) has responsibility for checking the observations of family groups found along the index lines. SNO also has responsibility for entering the family group observations into the national database ROVBASEN. NINA is responsible for data analysis and reporting. The local NJFF associations have been responsible for placing 3-4 index lines (each about 3 km long) per 100 km2 of potential lynx habitat (forest). The lines are deliberately placed where the chances of finding lynx tracks are highest - this is often on steep slopes. The lines are walked or skied once per winter between 15th December and the start of the lynx hunting season on February 1st. 1889 index lines have been distributed in the 7 counties - giving good coverage with an average density of 3.6 lines per 100km2. In winter 2005-06 a total of 1305 (69 %) lines were surveyed. Unstable snow conditions in some counties caused difficulties, such that only 46% of lines were covered in Oslo & Akershus, while 83% were covered in Hedmark. Some local areas boycotted the activity, creating holes in the dataset. Lynx tracks were found in all counties. In addition, wolverine tracks were found in three counties and wolf tracks in two. Hedmark appears to have a decreasing lynx population, while only small and non-significant changes were seen in the other counties.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;167
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2006/167.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectGauperegistreringnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.titleGauperegistrering i utvalgte fylker 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-16T11:25:37Z
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1281078
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record