Show simple item record

dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2015-10-16T10:56:33Z
dc.date.accessioned2015-10-28T13:23:12Z
dc.date.available2015-10-16T10:56:33Z
dc.date.available2015-10-28T13:23:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationNINA rapport. 27 p. Norsk institutt for naturforskning, 2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1823-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358348
dc.description
dc.description.abstractOdden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2007. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. - NINA Rapport 261. 27 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge ved hjelp av to metoder. Begge metodene er basert på en betydelig innsats av lokale frivillige mannskaper. For det første gjøres det hvert år en beregning av minimum antall familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger) på bakgrunn av observasjoner av familiegrupper over hele landet. I tillegg er det i deler av landet opprettet et fast nettverk av takseringslinjer som gåes hver vinter før gaupejakta starter. Utviklingen i gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene (”gaupeindeks”). I første omgang skal systemet med takseringslinjer prøves ut i Nordland sør for Saltfjellet, Nord-Trøndelag, Hedmark, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Denne rapporten gir en oversikt for resultatene fra takseringslinjer gått i 2006/07, og gir i tillegg en oversikt over endringer i sporkryssingsfrekvens i områder der linjer er gått tidligere år. Minimum antall familiegrupper av gaupe i Norge oppsummeres i en egen rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av takseringen. Statens Naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for kontroll av alle spor fra familiegrupper av gaupe og alle spor av ulv innmeldt av takseringspersonell. SNO har også ansvar for innlegging av data i Rovbasen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ansvarlig for bearbeiding av data og rapportering. De enkelte fylkeslag/lokallag av NJFF har plassert ut 3-4 takseringslinjer (~3 km lang) per kvadratmil av tilgjengelig gaupehabitat i regionene. Linjene er plassert der man ut fra erfaring lokalt forventer det er størst sjanse for å finne gaupespor. Dette vil ofte si bratte dalsider der gaupene har lett for å legge dagleie, lokale rådyrkonsentrasjoner etc. Linjene gåes en gang hver vinter under gode sporingsforhold i perioden 1. desember til 31. januar. Til sammen er det plassert ut 1925 registreringslinjer på ca 3 km i de syv fylkene. Dette gir en god dekning av registreringslinjer, med en gjennomsnittlig tetthet på 3,8 linjer per 100 km2 med skogkledde områder. NJFF sentralt, regionalt og lokalt, har gjort et imponerende arbeid i organisering og gjennomføring av registreringen. Vinteren 2006/07 ble 1271 (66 %) av takseringslinjene gått. Andelen linjer gått varierte fra 43 % i Oslo & Akershus til 84 % i Buskerud. Det ble funnet spor av gaupe i alle fylker. I samtlige fylker viser gaupeindeksen en økning i antall linjer med kryssende gaupespor fra 2006 til 2007, men endringen er kun signifikant i Nord- Trøndelag og Telemark. Spor av jerv ble funnet i Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark. Spor av ulv ble funnet i Hedmark og Akershus. Det ble ikke funnet spor av ulv utenfor tidligere kjente ulverevir. Gaupe, Lynx lynx, gauperegistrering, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, index lines
dc.description.abstractOdden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2007. Lynx monitoring in selected areas 2007. - NINA Report 261. 27 pp. In Norwegian with English summary. The Norwegian national monitoring program for large carnivores uses two methods to monitor the size and trend of lynx populations - both of which depend on a high degree of voluntary labour. The first method collects observations of family groups nationwide, and uses a set of telemetry-derived distance rules to estimate the minimum number of reproductive female lynx that could be responsible for the observations. In addition, in a selection of the major lynx counties, track counts are collected in snow along a network of fixed transects before the annual lynx hunt. These data are used to produce an index of abundance. This report summarises the results of the 2007 survey, and where data from earlier years exist, examines the changes that have occurred. The Norwegian Association of Hunters and Anglers (NJFF) has been delegated the responsibility for conducting the track counts in the field. The State Nature Inspectorate (SNO) has responsibility for checking the observations of family groups found along the index lines. SNO also has responsibility for entering the family group observations into the national database ROVBASEN. NINA is responsible for data analysis and reporting. The local NJFF associations have been responsible for placing 3-4 index lines (each about 3 km long) per 100 km2 of potential lynx habitat (forest). The lines are deliberately placed where the chances of finding lynx tracks are highest - this is often on steep slopes. The lines are walked or skied once per winter between 1st December and the start of the lynx hunting season on February 1st. 1925 index lines have been distributed in the 7 counties - giving good coverage with an average density of 3.8 lines per 100km2. In winter 2006-07 a total of 1271 (66 %) lines were surveyed, ranging from 43% of the lines covered in Oslo & Akershus to 84% in Buskerud. Lynx tracks were found in all counties. In addition, wolverine tracks were found in three counties and wolf tracks in two. All counties had an increase in number of lynx tracks, however only Nord-Trøndelag and Telemark had significant changes.
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;261
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2007/261.pdf
dc.subjectGaupe
dc.subjectLynx
dc.subjectGauperegistrering
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogram
dc.subjectBestandsutvikling
dc.titleGauperegistrering i utvalgte fylker 2007
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-10-16T10:56:32Z
dc.source.pagenumber27 s.
dc.identifier.cristin1281063
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltning
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record