Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorAndersen, Roy
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2015-10-16T10:39:16Z
dc.date.accessioned2015-10-28T12:46:08Z
dc.date.available2015-10-16T10:39:16Z
dc.date.available2015-10-28T12:46:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationOdden, J., Andersen, R., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2008. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2008. - NINA Rapport 375. 24 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1939-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358337
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge ved hjelp av lokale frivillige mannskaper. For det første gjøres det hvert år en beregning av minimum antall familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger) på bakgrunn av observasjoner av familiegrupper over hele landet. I tillegg er det i deler av landet opprettet et fast nettverk av takseringslinjer som gåes hver vinter før gaupejakta starter. Utviklingen i gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene (”gaupeindeks”) i Nordland sør for Saltfjellet, Nord-Trøndelag, Hedmark, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Denne rapporten gir en oversikt for resultatene fra takseringslinjer gått i 2007/08, og gir i tillegg en oversikt over endringer i sporkryssingsfrekvens i områder der linjer er gått tidligere år. Minimum antall familiegrupper av gaupe i Norge oppsummeres i en egen rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr (NINA Rapport 384). Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av takseringen. Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for kontroll av alle spor fra familiegrupper av gaupe og alle spor av ulv innmeldt av takseringspersonell. SNO har også ansvar for innlegging av data i Rovbasen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ansvarlig for bearbeiding av data og rapportering. De enkelte fylkeslag/lokallag av NJFF har plassert ut 3-4 takseringslinjer (~3 km lange) per kvadratmil av tilgjengelig gaupehabitat i regionene. Linjene er plassert der man ut fra erfaring lokalt forventer det er størst sjanse for å finne gaupespor. Dette vil ofte si bratte dalsider der gaupene har lett for å legge dagleie, lokale rådyrkonsentrasjoner o.a. Linjene gåes en gang hver vinter under gode sporingsforhold i perioden 1. november til 31. januar. Til sammen er det plassert ut 1940 registreringslinjer på ca 3 km hver i de syv fylkene. Dette gir en god dekning av registreringslinjer, med en gjennomsnittlig tetthet på 3,8 linjer per 100 km2 med skogkledde områder. NJFF sentralt, regionalt og lokalt, har gjort et imponerende arbeid i organisering og gjennomføring av registreringen. Vinteren 2007/08 ble 1085 (56 %) av takseringslinjene gått. Andelen linjer gått varierte fra 19 % i Oslo og Akershus til 72 % i Nordland. Det ble funnet spor av gaupe i alle fylker. Gaupeindeksen viser ingen signifikant endring i antall linjer med kryssende gaupespor fra 2007 til 2008 i noen av fylkene. Spor av ulv ble funnet i Hedmark. Det ble ikke funnet spor av ulv utenfor tidligere kjente ulverevir. Spor av jerv ble funnet i Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark. gaupe, Lynx lynx, gauperegistrering, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, monitoring, index linesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;375
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2008/375.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectGauperegistreringnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.titleGauperegistrering i utvalgte fylker 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-16T10:39:16Z
dc.source.pagenumber24 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1281054
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel