Show simple item record

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.date.accessioned2014-12-02T12:04:37Z
dc.date.accessioned2015-10-28T10:15:13Z
dc.date.available2014-12-02T12:04:37Z
dc.date.available2015-10-28T10:15:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTovmo, M. & Brøseth, H. 2014. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2014. - NINA Rapport 1054. 27 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2670-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358274
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). I tillegg er det i deler av landet opprettet et fast nettverk av takseringslinjer som gjennomføres hver vinter før gaupejakta starter. Utviklingen i gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene (”gaupeindeks”). Takseringslinjer er lagt ut i Nordland sør for Saltfjellet, Nord-Trøndelag, Hedmark, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Denne rapporten gir en oversikt over resultatene fra takseringslinjer gått vinteren 2013/14, og gir i tillegg en oversikt over endringer i sporkryssingsfrekvens i områder der linjer er gått tidligere år. Antall familiegrupper av gaupe i Norge i 2014 er oppsummert i en egen rapport fra Rovdata (NINA Rapport 1049). Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av takseringen. Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for kontroll av alle spor fra familiegrupper av gaupe innmeldt av takseringspersonell. Spor etter ulv blir kontrollert av personell fra Høgskolen i Hedmark i samarbeid med SNO. SNO har også ansvar for innlegging av data (gaupe familiegrupper og ulv) i Rovbasen. Rovdata er ansvarlig for bearbeiding av data og rapportering. De enkelte fylkeslag/lokallag av NJFF har plassert ut 3-4 takseringslinjer (~3 km lange) per kvadratmil av tilgjengelig gaupehabitat i fylket. Linjene er plassert der man ut fra erfaring lokalt forventer at det er størst sjanse for å finne gaupespor. Dette vil ofte være bratte dalsider der gaupene legger dagleier, i forbindelse med lokale rådyrkonsentrasjoner og i forbindelse med kjente vandringsruter for gaupe. Linjetakseringene gjennomføres en gang hver vinter under gode sporingsforhold i perioden fra 1. november til og med 31. januar. Til sammen er det plassert ut 1949 takseringslinjer på ca 3 km hver i de syv fylkene. Dette gir en god dekning av linjer, med en gjennomsnittlig tetthet på 3,8 linjer per 100 km2 med skogkledde områder. NJFF sentralt, regionalt og lokalt, har gjort et omfattende arbeid i organisering og gjennomføring av registreringen. Vinteren 2013/14 ble kun 28 % av takseringslinjene gått i registreringsperioden (før 1. februar). Andelen linjer gått varierte fra 5 % i Nordland til 46 % i Hedmark. Det ble funnet spor av gaupe i alle fylker. Det ble påvist en signifikant nedgang i gaupeindeksen i Hedmark. I de andre fylkene ble det ikke påvist signifikante endringer i gaupeindeksen. Spor av ulv ble funnet i Hedmark. Spor av jerv ble funnet i Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark. Gaupe, Lynx lynx, gauperegistrering, Norge, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, Norway, index linesnb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian national monitoring program for large carnivores uses two methods to monitor the size and trend of lynx populations - both of which depend on a high degree of voluntary labour. The first method collects observations of family groups nationwide, and uses a set of telemetry-derived distance rules to estimate the number of reproductive female lynx that could be responsible for the observations. In addition, in a selection of the major lynx counties, track counts are collected in snow along a network of fixed transects before the annual lynx hunt. These data are used to produce an index of abundance. This report summarises the results of the winter of 2013/2014 survey, and where data from earlier years exist, examines the changes that have occurred. The Norwegian Association of Hunters and Anglers (NJFF) has been delegated the responsibility for conducting the track counts in the field. The State Nature In spectorate (SNO) has responsibility for checking the observations of family groups found along the index lines. SNO also has responsibility for entering the family group observations into the national database Rovbasen. Rovdata is responsible for data analysis and reporting. The local NJFF associations have been responsible for placing 3-4 index lines (each about 3 km long) per 100 km2 of potential lynx habitat (forest). The lines are deliberately placed where the chances of finding lynx tracks are highest - this is often on steep slopes. The lines are walked or skied once per winter between 1st November and the start of the lynx hunting season on February 1st. A total of 1949 index lines have been distributed in the 7 counties - giving good coverage with an average density of 3.8 lines per 100km2. In winter 2013/2014 a total of 28 % of the lines were surveyed, ranging from 5 % of the lines covered in Nordland to 46 % in Hedmark. Lynx tracks were found in all counties. In addition, wolverine tracks were found in three counties and wolf tracks in one. A significant decrease in number of lynx tracks were found in Hedmark. No significant increase or decrease in number of lynx tracks were found in any of the other counties.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;1054
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2014/1054.pdf
dc.subjectLynx
dc.subjectGaupe
dc.subjectGauperegistrering
dc.subjectNorge
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogram
dc.subjectBestandsutvikling
dc.titleGauperegistrering i utvalgte fylker 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-02T12:04:37Z
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1153869
dc.relation.projectAndre: Miljødirektoratetnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record