Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOdden, John
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorLinnell, John Durrus
dc.date.accessioned2015-10-14T12:27:48Z
dc.date.accessioned2015-10-28T08:51:20Z
dc.date.available2015-10-14T12:27:48Z
dc.date.available2015-10-28T08:51:20Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationOdden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2006. Minimum antall fami- liegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2006. - NINA Rapport 166. 18 s.nb_NO
dc.identifier.isbn82-426-1720-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358221
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre, og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presenterer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2006. Overvåkingsresultatene i 2006 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perioden 1996-2005. På landsbasis har det vært en 17-22 % økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2005 til 2006. Før jakt i 2006 var det registrert minimum 62-65 familiegrupper. Dette tilsvarer en beregnet minimum totalbestand på 367-385 dyr. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe, fastsatt av Stortinget i 2004, er nådd i inneværende sesong. For å analysere bestandsutviklingen i minimum antall familiegrupper før jakt i ulike deler av landet i perioden 1996-2006 har vi tatt utgangspunkt i de 8 forvaltningsregionene som ble vedtatt av Stortinget i 2004. I region 1 (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) ble det i år registrert 1 familiegruppe i Luster. Det er første gang siden 1999 det er registrert familiegruppe i denne regionen. I region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) ble det i år registrert 13,5 familiegrupper sammenliknet med 13 i 2005. I region 3 (Oppland) ble i år registrert 5 familiegrupper sammenliknet med 6,5 i 2005. I region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) ble det i år registrert 6 familiegrupper sammenliknet med 7,5 i 2005. I region 5 (Hedmark) ble det i år registrert 10,5 familiegrupper sammenliknet med 7 i 2005. I region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) ble det i år registrert 17 familiegrupper sammenliknet med 14 i 2005. I region 7 (Nordland) ble det i år registrert 6,5 familiegrupper sammenliknet med 4,5 i 2005. I region 8 (Troms og Finnmark) ble det i år registrert 5,5 familiegrupper sammenliknet med 3,5 i 2005.nb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the minimum number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all reports are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The minimum number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2005-2006, before the annual hunt began. Population development is based on annual results since 1996. On a national level there has been a 17-22 % increase in the number of family groups reported since last year. In 2006 there were 62-65 family groups, which correspond to a total population size of 367-385 lynx. The management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004 has been reached. To compare regional trends we have used the 8 management regions that the recent parliamentary white paper (St.meld. nr. 15 (2003-2004) ”Rovvilt i norsk natur”, Innst. S.nr. 174) has created. In 6 of the 8 regions the population is estimated at the same or higher level than last year, with the exception of region 3 (Oppland) and region 4 (Østfold, Oslo and Akershus) where there appears to have been a slight decrease.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;166
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2006/166.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectAntall familiegruppernb_NO
dc.titleMinimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-14T12:27:47Z
dc.source.pagenumber18 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1280549
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel