Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorOdden, John
dc.date.accessioned2015-10-08T12:41:12Z
dc.date.accessioned2015-10-28T07:47:37Z
dc.date.available2015-10-08T12:41:12Z
dc.date.available2015-10-28T07:47:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationBrøseth, H. & Odden, J. 2008. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2008. - NINA Rapport 384. 19 snb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1949-5
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358194
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Regist-reringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre og rapportert inn til Statens natur-oppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presen-terer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2008. Overvåkingsresultatene i 2008 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perio-den 1996-2007. På landsbasis har det vært en 3 % økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2007 til 2008. Før jakt i 2008 var det registrert minimum 72-76 familiegrupper. Dette tilsvarer en beregnet mi-nimum totalbestand på 429-452 dyr. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe, fastsatt av Stortinget i 2004, er også nådd i inneværende sesong. For å analysere bestandsutviklingen i minimum antall familiegrupper før jakt i ulike deler av landet i perioden 1996-2008 har vi tatt utgangspunkt i de åtte forvaltningsregionene som ble vedtatt av Stortinget i 2004. Antall familiegrupper har økt i regionene 2, 6 og 7, mens antallet har gått ned i region 1, 3, 4, 5 og 8 sammenlignet med 2007. For alle regionene, bortsett fra region 6, er det snakk om mindre endringer i antallet familiegrupper. I region 6 er det en økning på 8 familiegrupper sammenlignet med tallene for 2007. gaupe, Lynx lynx, antall familiegrupper, nasjonalt overvåkinsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, monitoring, population trendsnb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the minimum number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The minimum number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2007-2008, before the annual hunt began. Population development is based on annual results since 1996. On a national level there has been a 3 % increase in the number of family groups reported since last year. In 2008 there were 72-76 family groups, which correspond to a total population size of 429-452 lynx. The management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004 has been reached. To compare regional trends we have used the 8 management regions that the recent parliamentary white paper (St.meld. nr. 15 (2003-2004) ”Rovvilt i norsk natur”, Innst. S.nr. 174) has created. The number of family groups has increased in region 2, 6 and 7, but decreased in region 1, 3, 4, 5 and 8 compared to 2007. In all regions, with the exception of region 6 (Møre and Romsdal, Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag), there are minor hanges in the number of family groups. In region 6 there where 23 family groups in 2008, compared to 15 in 2007.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;384
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2008/384.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectAntall familiegruppernb_NO
dc.titleMinimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-08T12:41:12Z
dc.source.pagenumber19 s,nb_NO
dc.identifier.cristin1279321
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record