Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorOdden, John
dc.date.accessioned2015-05-11T06:50:24Z
dc.date.accessioned2015-10-27T15:57:46Z
dc.date.available2015-05-11T06:50:24Z
dc.date.available2015-10-27T15:57:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBrøseth, H. & Odden, J. 2009. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009. - NINA Rapport 493.19 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2065-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358192
dc.description.abstractBrøseth, H. & Odden, J. 2009. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009. - NINA Rapport 493.19 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Regist-reringene blir i all hovedsak gjort av lokale folk på snøføre og rapportert inn til Statens natur-oppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presen-terer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2009. Overvåkingsresultatene i 2009 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perio-den 1996-2008. På landsbasis har det vært en 10-20 % økning i antall familiegrupper av gaupe fra 2008 til 2009. Før jakt i 2009 var det registrert minimum 80-91 familiegrupper. Dette tilsvarer en bereg-net minimum totalbestand på 472-537 dyr. Aldri tidligere i løpet av de 14 sesongene (1996-2009) man har hatt landsdekkende overvåking har det vært registrert flere familiegrupper av gaupe før jakt. Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ynglinger av gaupe, fastsatt av Stor-tinget i 2004, er også nådd i inneværende sesong. I samtlige forvaltningsregioner med unntak av region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) og region 7 (Nordland) er det snakk om mindre endringer i antallet familiegrupper sammenlignet med fjoråret. I region 2 og 7 er det registrert en økning på 5-6 familiegrupper i hver av regionene i forhold til i 2008. Alle de sju forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger på eller over målet for antall familiegrupper av gaupe. Gaupe, Lynx lynx, antall familiegrupper, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, population trendsnb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the minimum number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed g roups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The minimum number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scan dinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2008-2009, before the annual hunt began. Population development is based on annual results since 1996. On a national level there has been a 10-20 % increase in the number of family groups reported since last year. In 2009 there were 80-91 family groups, which correspond to a total population size of 472-537 lynx. The management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004 has been reached. To compare regional trends we have used the 8 management regions that the recent parliamentary white paper (St.meld. nr. 15 (2003-2004) ”Rovvilt i norsk natur”, Innst. S.nr. 174) has created. In all regions, with the exception of re gion 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud and Vestfold) and region 7 (Nordland), there are minor changes in the number of family groups. All seven regions with management goals have achieved this.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;493
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/493.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectAntall familiegruppernb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleMinimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T06:50:24Z
dc.source.pagenumber19 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239376
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcodeNorsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record