• “Å, nå telte han deg også” – er det noe vits da? 

      Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard; Fangel, Kirstin (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Automatiske ferdselstellere benyttes i stadig flere naturområder. Vi får vite hvor mange mennesker som gikk her eller der. Vi sitter med et tall. Men hva sier tallene oss egentlig, og hvordan kan vi bruke dem i en adaptiv ...