Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.date.accessioned2014-12-04T13:24:01Z
dc.date.accessioned2014-12-11T11:33:53Z
dc.date.available2014-12-04T13:24:01Z
dc.date.available2014-12-11T11:33:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-426-2599-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/226973
dc.description.abstractDet uveide gjennomsnittet for innslaget av rømt oppdrettslaks i prøver fra elv om høsten var stabilt rundt 12-13 % i årene 2010-2012. Dette er vesentlige lavere enn innslaget som ble målt i tilsvarende undersøkelser på 1990-tallet, og omtrent på samme nivå som i prøvene tidligere på 2000-tallet. I årene siden 2006 har det uveide gjennomsnittet av andelen rømt oppdrettslaks i de 25-42 vassdragene vi har prøver fra, ligget på 11-16 %. Tester av år-til-år-variasjon siden 2006 gir ingen tydelige nasjonale trender. Det generelle bildet fra våre undersøkelser de tre siste årene, er at andelen rømt oppdrettslaks om høsten i elvene har vært forholdvis stabilt, med små variasjoner fra år til år. I 2011 var det en signifikant nedgang i andelen rømt oppdrettslaks i elvene sør for Stad, og en tendens til økning i elvene nord for Stad. Denne regionale forskjellen var mindre i 2012. Medianverdien (det vil si nivået der halvparten av elvene ligger over, og resten under) har hatt en nedgang over de siste årene fra 11 % i 2006 til 4 % i 2012.Norge,laks,rømt oppdrettslaks,overvåkingsrapport,skjellprøver,Norway Atlantic salmon,escaped farmed salmon,surveillance report,scale samplesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;989
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/989.pdf
dc.titleOvervåking av rømt oppdrettslaks i elv om høsten 2010-2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-04T13:24:02Z
dc.rights.holderNorsk institutt for naturforskning (NINA)/Norwegian institute for nature research (NINA)
dc.source.pagenumber33 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1096526


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel