• Bestandsovervåking av gaupe i 2018 

   Tovmo, Mari; Zetterberg, Andreas (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien;2 2018., Research report, 2018)
   Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling ...
  • Inventering av lodjur 2017 (reviderad version). Bestandsovervåking av gaupe i 2017 (revidert utgave) 

   Zetterberg, A.; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia.;Nr 2 2017, Research report, 2017)
   The Swedish Environmental Protection Agency and the Norwegian Environment Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...
  • Inventering av lodjur 2019 (reviderad version) 

   Frank, Jens; Tovmo, Mari (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;2-2019, Research report, 2019)
   The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. ...