• Bestandsovervåking av ulv vinteren 2016-2017 

   Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2017, Research report, 2017)
   Monitoring goals and methods Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is monitored each winter. The Swedish Environmental ...
  • Bestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020 

   Wabakken, Petter; Svensson, Linn; Maartmann, Erling; Nordli, Kristoffer; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2020, Research report, 2020)
   Monitoring goals and methods: Wolves in Sweden and Norway are members of a joint cross-boundary Scandinavian wolf population. In both countries, the wolf population is being monitored each winter. The Swedish Environmental ...
  • Inventering av varg vintern 2014-2015 

   Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1 - 2015, Research report, 2015)
   Vargstammen i Sverige och Norge utgör en gemensam skandinavisk population med utbredning över riksgränsen. Årliga inventeringar genomförs vintertid i respektive land. Miljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat ...
  • Inventering av varg vintern 2018-2019 

   Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Åkesson, Mikael; Flagstad, Øystein; Hedmark, Eva (Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;1-2019, Research report, 2019)
   Mål og metoder: Ulvestammen i Sverige og Norge er en felles skandinavisk bestand med utbredelse på tvers av riksgrensen. Årlige registreringer gjennomføres vinterstid i begge land. Miljødirektoratet og Naturvårdsverket ...