• Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser 

      Olsen, Siri Lie; Hedger, Richard D.; Hendrichsen, Ditte; Nowell, Megan; Dillinger, Benno; Syverhuset, Anne Olga; Evju, Marianne (NINA Temahefte;75, Report, 2020)
      Olsen, S. L., Hedger, R. D., Hendrichsen, D., Nowell, M., Dillinger, B, Syverhuset, A. O., & Evju, M. 2020. Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. NINA Temahefte 75. ...
    • Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen 

      Strand, Olav; Gundersen, Vegard (NINA Temahefte;74, Report, 2019)
      NINA presenterer her hovedfunn fra GPS-merkeprosjektet om villrein og ferdsel i Rondane i perioden 2009-2019. Temaheftet retter seg mot politikere, forvaltere og andre interessegrupper som har som mål å ta vare på ...