• Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet 

   Nilsen, Erlend B.; Strand, Olav (NINA Temahefte;70, Book, 2017)
   Nilsen, E. B. og Strand, O. 2017. Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet. - NINA Temahefte 70. 51 s. Norge har et særlig ansvar for bevaring av den ville europeiske villreinen. I ...
  • Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen 

   Strand, Olav; Gundersen, Vegard (NINA Temahefte;74, Report, 2019)
   NINA presenterer her hovedfunn fra GPS-merkeprosjektet om villrein og ferdsel i Rondane i perioden 2009-2019. Temaheftet retter seg mot politikere, forvaltere og andre interessegrupper som har som mål å ta vare på ...