• Gaupas predasjon på sau – en kunnskapsoversikt. 

      Odden, John; Mattisson, Jenny; Gervasi, Vincenzo; Linnell, John Durrus (NINA Temahefte;57, Book, 2014-08)
      Gaupa er igjen å finne i store deler av Norge, og konfliktene rundt gaupe og sau er større enn de noen gang har vært. I følge erstatningstallene har en estimert bestand på mellom 44 og 92 familiegrupper siden 2000 årlig ...