• Fra skytefelt til nasjonalpark. Restaurering av Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell 

      Hagen, Dagmar; Henriksen, Pål Skovli; Solli, Svein; Løkstad, Vegard; Evju, Marianne (NINA Temahefte;86, Book, 2022)
      Hagen, D., Henriksen, P. S., Solli, S., Løkstad, V. & Evju, M. 2022. Fra skytefelt til nasjonalpark. Restaurering av Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell. NINA Temahefte 86. Norsk institutt for naturforskning.