• Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2002 

      Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga E.; Kålås, John Atle; Nygård, Torgeir; Økland, Rune H. (NINA Temahefte;24, Book, 2003)
      Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I. E., Kålås, J. A., Nygård, T. & Økland, R. H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2002. - NINA Temahefte 24. 30pp.