• Sjekkliste over norske mosar. Vitskapleg og norsk namneverk 

      Frisvoll, Arne A.; Elvebakk, Arve; Flatberg, Kjell I.; Økland, Rune H. (NINA Temahefte;4, Book, 1995)
      Frisvoll, A.A, Elvebakk, A., Flatberg, K.L & Økland, R.H. Sjekkliste over norske mosar. Vitskapleg og norsk namneverk. NINA Temahefte 4: 1-104