• Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag 

      Sandlund, Odd Terje; Hovik, Sissel; Selvik, John Rune; Øygarden, Lillian; Jonsson, Bror (NINA Temahefte;35, Book, 2006)
      Sandlund, O.T., S. Hovik, J.R. Selvik, L. Øygarden & B. Jonsson (red.) 2006. Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. – NINA Temahefte 35. 80 s. Fire av instituttene innen Miljøalliansen har gjennomført et felles ...