• Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2002 

   Framstad, Erik; Bakkestuen, Vegar; Bruteig, Inga E.; Kålås, John Atle; Nygård, Torgeir; Økland, Rune H. (NINA Temahefte;24, Book, 2003)
   Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I. E., Kålås, J. A., Nygård, T. & Økland, R. H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2002. - NINA Temahefte 24. 30pp.
  • Sjekkliste over norske mosar. Vitskapleg og norsk namneverk 

   Frisvoll, Arne A.; Elvebakk, Arve; Flatberg, Kjell I.; Økland, Rune H. (NINA Temahefte;4, Book, 1995)
   Frisvoll, A.A, Elvebakk, A., Flatberg, K.L & Økland, R.H. Sjekkliste over norske mosar. Vitskapleg og norsk namneverk. NINA Temahefte 4: 1-104