• Bjørn i Nord-Trøndelag 

   Nygård, Torgeir; Brainerd, Scott Michael; Brøseth, Henrik; Berntsen, Finn Erik Harald; Bjørnes, Even; Kvam, Tor; Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Paul Harald; Stokke, Sigbjørn; Sørensen, Ole Jakob; Swenson, Jon (NINA rapport;472, Research report, 2009)
   Atten brunbjørner (åtte binner og ti hannbjørner) ble fanget i prosjektperioden 1993-2002. Alle binnene og åtte hanner ble radiomerket med VHF-halsbåndsendere For sju binner og fem hannbjørner ble det innsamlet peiledata ...
  • Telemetristudie av ørret i Hemsil - Kartlegging av leveområder, effekter av fang-og-slipp fiske og kraftverkstekniske inngrep i vassdraget 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Museth, Jon; Skurdal, Jostein; Dervo, Børre Kind (NINA Rapport;906, Research report, 2013-03)
   Hemsil renner gjennom Hemsedal og ned til Hallingdalselva ved Gol i Buskerud. Elvas samlede nedbørfelt er 1454 km2 og vassdraget er sterkt preget av reguleringer. Hemsil I kraftverket ble satt i drift i 1960, og utnytter ...