• Genetisk levedyktig villreinbestand på Hardangervidda 

      Flagstad, Øystein; Kvalnes, Thomas; Røed, Knut H.; Våge, Jørn; Strand, Olav; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;2176, Research report, 2022)
      Flagstad, Ø., Kvalnes, T., Røed, K. H. Våge, J., Strand O., & Sæther B.-E. 2022. Genetisk levedyktig villreinbestand på Hardangervidda. NINA Rapport 2176. Norsk institutt for naturforskning. Villreinbestanden på Hardangervidda, ...