• Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge 

      Jensen, Thomas Correll; Walseng, Bjørn; Schartau, Ann Kristin; Brekke, Erling; Hobæk, Anders; Hårsaker, Karstein; Skautvedt, Elisabeth; Stabell, Trond (NINA Rapport;1872, Research report, 2020)
      Jensen T.C., Walseng B., Schartau A.K., Brekke E., Hobæk A., Hårsaker K., Skautvedt E., Stabell T. 2020. Ringtest av krepsdyrundersøkelser i Norge. NINA Rapport 1872. Norsk institutt for naturforskning. Krepsdyr tilhørende ...