• Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019 

      Halley, Duncan J.; Israelsen, Markus F. (NINA Rapport;, Research report, 2020)
      Halley, D.J.& Israelsen, M.F. 2020. Taksering av bever i deler av Malvik kommune 2019. NINA Rapport 1757. Norsk institutt for naturforskning Sportegn etter bever ble registrert i deler av Malvik kommune høsten 2019. ...