• Betydningen av laks. Eksempler fra Namsenfjorden og Namsenvassdraget 

      Rybråten, Stine; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech (NINA Rapport;2254, Research report, 2023)
      Rybråten, S., Hesjedal, A., & Holmgaard, S.B. 2023. Betydningen av laks. Eksempler fra Namsenfjorden og Namsenvassdraget. NINA Rapport 2254. Norsk institutt for naturforskning. Norge er et kjerneområde for atlantisk laks ...