• Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. Sommeren 2017 

      Wold, Line Camilla; Selvaag, Sofie Kjendlie (NINA Rapport;1507, Research report, 2018)
      Wold, L.C. & Selvaag, S.K. 2018. Brukerundersøkelse i Lierne nasjonalpark. NINA rapport 1507. Norsk institutt for naturforskning. Sommeren 2017 gjennomførte nasjonalparkforvaltningen for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne ...