• Scenarioanalyser. Evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord 

      Niebuhr, Bernardo Brandão; Panzacchi, Manuela; Moorter, Bram van; Gundersen, Vegard; Tveraa, Torkild (NINA Rapport;2359, Research report, 2023)
      Niebuhr, B.B., Panzacchi, M., van Moorter, B., Gundersen, V., & Tveraa, T. 2023. Scenarioanalyser – evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord. NINA Rapport 2359. Norsk institutt for ...