• Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid 

      Erlandssong, Rasmus; Ostapowicz, Katarzyna; Langeland, Knut; Tveraa, Torkild; Finne, Eirik Aasmo; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;2426, Research report, 2024)
      Erlandsson, R., Ostapowicz, K., Langeland, K., Tveraa, T., Aasmo Finne, E. & Tømmervik, H. 2024. Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid. NINA Rapport 2426. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle ...