• Naturtypekartlegging i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 2015 

      Bendiksen, Egil (NINA Rapport;1271, Research report, 2016)
      Bendiksen, E. 2016. Naturtypekartlegging i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 2015. - NINA Rapport 1271. 96 s. Tidligere naturtypekartlegging av Rindal kommune har blitt supplert med 23 nye lokaliteter, som er kartfestet, ...