• Friluftslivet og ulven. Markabrukeres meninger om ulvene i Østmarka 

      Lodberg-Holm, Hanna Kavli; Gelink, Henriette Wathne; Krange, Olve (NINA rapport;1192, Research report, 2015)
      Dette er den andre rapporten fra prosjektet «Vill ulv i urban skog» som handler om hvordan brukere av Østmarka ser på ulveflokken som har slått seg ned der. Målsettingen har i bred forstand vært å studere hva folk som ...