• Ungfiskundersøkelser i Gaula og Sokna. Årsrapport 2023 

      Bjørnås, Kristine Lund; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Museth, Jon (NINA Rapport;2445, Research report, 2024)
      Bjørnås, K.L., Jensås, J.G., Solem, Ø. & Museth, J. 2024. Ungfiskundersøkelser i Gaula og Sokna. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2445. Norsk institutt for naturforskning. Status for bestandene av laks og sjøaure i Gaulavassdraget ...