• Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunnskapssyntese 

      Figari, Helene; Krange, Olve; Nordbakke, Susanne (NINA Rapport;1684, Research report, 2019)
      Figari, H., O. Krange, & S. Nordbakke 2019. Bruk og tilrettelegging av urban natur. En kunn-skapssyntese. NINA Rapport 1684. Norsk institutt for naturforskning Dette er en systematisert undersøkelse av foreliggende kunnskap ...