• Registrering av sjøfugl fra flytokt. Barentshavet øst, 8.februar 2005 

   Helberg, Morten; Johnsen, Trond Vidar; Fauchald, Per (NINA Rapport;40, Research report, 2005)
   Helberg, M., Johnsen, T. og Fauchald, P. 2005. Registrering av sjøfugl fra flytokt: Barentshavet øst, 8. februar 2005. - NINA Rapport 40. 13 s.
  • Utbredelsen av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet 

   Fauchald, Per; Tveraa, Torkild; Bårdsen, Bård-Jørgen; Langeland, Knut (NINA Rapport;64, Research report, 2005)
   Fauchald, P., Tveraa, T., Bårdsen, B.-J. og Langeland, K. 2005. Utbredelse av sjøfugl i Norskehavet og Barentshavet. - NINA Rapport 64. 35 s.