• Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn 

      Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Bakkestuen, Vegar (NINA rapport;608, Research report, 2014)
      I dette prosjektet har vi vurdert mulighetene for å estimere tilstand og trender i mengden av arter på grunnlag av forekomstdata. En viktig potensiell anvendelse for dette er Naturindeksen, hvor bruk av forekomstdata vil ...