• Rekruttering til jakt – en studie av passive jegere etter avlagt jegerprøve 

      Zouhar, Yosra; Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;2269, Research report, 2023)
      Zouhar, Y. & Andersen, O. 2023. Rekruttering til jakt – en studie av passive jegere etter avlagt jegerprøve. NINA Rapport 2269. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten er en gjentakelse av en studie gjennomført ...