• Evaluering av norsk handlingsplan for dverggås 

      Kvalnes, Thomas; Follestad, Arne; Krange, Olve; Tombre, Ingunn M. (NINA Rapport;2349, Research report, 2023)
      Kvalnes, T., Follestad, A., Krange, O. & Tombre, I.M. 2023. Evaluering av norsk handlingsplan for dverggås. NINA Rapport 2349. Norsk institutt for naturforskning. Dverggåsa (Anser erythropus) er en kritisk truet art i ...